Danske Indkøbsrejser ApS

Firmanavn:     Danske Indkøbsrejser ApS
CVR-nr.:     39365782
Adresse:     Algade 30B
Postnr & by:     4230 Skælskør
Dekretdato     7.11.2018
Statstidendedato     9.11.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Næstved Retskreds

Kurator

Søren Storgaard
Bag Haverne 32
4600 Køge
56634466
ssto@dreiststorgaard.dk
www.dreiststorgaard.dk

Statstidende

Ved dekret af 20181107 har Skifteretten i Næstved taget Danske Indkøbsrejser ApS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 23.10.2018. Selskabet har drevet virksomhed fra adressen Algade 30B, 4230 Skælskør. Kurator er advokat Søren Storgaard, Bag Haverne 32, 4600 Køge. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 07.11.2018. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Næstved, den 07.11.2018.