Nyborg Søfartsskole

Firmanavn:     Nyborg Søfartsskole
CVR-nr.:     84566616
Adresse:     Sanatorievej 16
Postnr & by:     5600 Fåborg
Dekretdato     7.11.2018
Statstidendedato     9.11.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Svendborg Retskreds

Kurator

Boris K. Frederiksen
Vester Farimagsgade 23
1606 København V
33152010
bor@kammeradvokaten.dk
www.kammeradvokaten.dk

Statstidende

Ved dekret af 20181107 har Skifteretten i Svendborg taget Nyborg Søfartsskole under konkursbehandling efter begæring modtaget den 31.10.2018. Selskabet har hjemsted i Nyborg Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Sanatorievej 16, 5600 Faaborg. Kurator er advokat Boris K. Frederiksen, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 07.11.2018. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Svendborg, den 07.11.2018.