Drastrup Tømrerforretning IVS under tvangsopløsning

Firmanavn:     Drastrup Tømrerforretning IVS under tvangsopløsning
CVR-nr.:     37032379
Adresse:     Søndermarken 8
Postnr & by:     8960 Randers
Dekretdato     7.11.2018
Statstidendedato     9.11.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Randers Retskreds

Kurator

Tom Askholm
Østervold 33 2
8900 Randers C
86428100
ta@advokat-askholm.dk

Statstidende

Ved dekret af 20181107 har Skifteretten i Randers taget Drastrup Tømrerforretning IVS under tvangsopløsning under konkursbehandling efter begæring modtaget den 22.10.2018. Kurator er advokat Tom Askholm, Østervold 33, 2., 8900 Randers C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 07.11.2018. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Randers, den 07.11.2018.