Teddydk IVS

Firmanavn:     Teddydk IVS
CVR-nr.:     38442198
Adresse:     Sivestedvej 14
Postnr & by:     8560 Kolind
Dekretdato     7.11.2018
Statstidendedato     9.11.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Randers Retskreds

Kurator

Tom Askholm
Østervold 33 2
8900 Randers C
86428100
ta@advokat-askholm.dk

Statstidende

Ved dekret af 20181107 har Skifteretten i Randers taget Teddydk IVS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 24.10.2018. Kurator er advokat Tom Askholm, Østervold 33, 2., 8900 Randers C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 07.11.2018. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Randers, den 07.11.2018.