Selma Professional ApS

Firmanavn:     Selma Professional ApS
CVR-nr.:     35205160
Adresse:     Ramsherred 31
Postnr & by:     4700 Næstved
Dekretdato     7.11.2018
Statstidendedato     9.11.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Næstved Retskreds

Kurator

Søren Storgaard
Bag Haverne 32
4600 Køge
56634466
ssto@dreiststorgaard.dk
www.dreiststorgaard.dk

Statstidende

Ved dekret af 20181107 har Skifteretten i Næstved taget Selma Professional ApS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 25.10.2018. Selskabet har drevet virksomhed fra adressen Ramsherred 31, 4700 Næstved. Kurator er advokat Søren Storgaard, Bag Haverne 32, 4600 Køge. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 07.11.2018. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Næstved, den 07.11.2018.