Erik Givskov Richardy

Firmanavn:     Erik Givskov Richardy
CVR-nr.:     57612118
Adresse:     Løvenørnsgade 23
Postnr & by:     8700 Horsens
Dekretdato     7.11.2018
Statstidendedato     9.11.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Horsens Retskreds

Kurator

Charlotte Szocska
Strandvejen 8 1
6000 Kolding
76320010
cs@szocska.dk
www.szocska.dk

Statstidende

Ved dekret af 20181107 har Skifteretten i Horsens taget Erik Givskov Richardy under konkursbehandling efter begæring modtaget den 17.09.2018. Erik Givskov Richardy tidligere drevet virksomheden J P Nielsens Eftf v/E Richardy, Jessensgade 4, 8700 Horsens, CVR-nr. 57612118. Advokat Charlotte Szocska, Kolding Åpark 1, 1. sal, 6000 Kolding, er udpeget som værge for Erik Givskov Ricardy. Kurator er advokat Torben Krath, Godthåbsvej 4, 8600 Silkeborg. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 07.11.2018. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Horsens, den 07.11.2018.