Niels Beck Brems Jensen

Firmanavn:     Niels Beck Brems Jensen
CVR-nr.:     27576567
Adresse:     Sandvad 9
Postnr & by:     5471 Søndersø
Dekretdato     9.1.2019
Statstidendedato     11.1.2019
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Odense Retskreds

Kurator

Søren Christensen Volder
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
72270000
scv@bechbruun.com
www.bechbruun.com

Statstidende

Ved dekret af 20190109 har Skifteretten i Odense taget Niels Beck Brems Jensen under konkursbehandling efter begæring modtaget den 07.01.2019. Niels Beck Brems Jensen har drevet virksomheden Niels Beck Brems Jensen, Sandvad 9, 5471 Søndersø, CVR-nr. 27576567. Kurator er advokat Søren Christensen Volder, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 09.01.2019. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Odense, den 09.01.2019.