FishingShop IVS under tvangsopløsning

Firmanavn:     FishingShop IVS under tvangsopløsning
CVR-nr.:     38852396
Adresse:     Slagelsevej 5
Postnr & by:     4700 Næstved
Dekretdato     9.1.2019
Statstidendedato     11.1.2019
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Næstved Retskreds

Kurator

Lene M. Andersen
Garnisonsvej 2
4700 Næstved
55750070
la@dreiststorgaard.dk
www.dreiststorgaard.dk

Statstidende

Ved dekret af 20190109 har Skifteretten i Næstved taget FishingShop IVS under tvangsopløsning under konkursbehandling efter begæring om tvangsopløsning dateret den 24.11.2018. Kurator er advokat Lene M. Andersen, Garnisonsvej 2, 4700 Næstved. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 09.01.2019. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Næstved, den 09.01.2019.