Selskabet 25. oktober 2018 ApS

Firmanavn:     Selskabet 25. oktober 2018 ApS
CVR-nr.:     36402504
Adresse:     Over Jerstalvej 241
Postnr & by:     6534 Agerskov
Dekretdato     9.1.2019
Statstidendedato     11.1.2019
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Sønderborg Retskreds

Kurator

Per Buttenschøn
Hack Kampmanns Plads 2
8000 Aarhus C
33340000
per.buttenschoen@dlapiper.com
www.dlapiper.com

Statstidende

Ved dekret af 20190109 har Skifteretten i Sønderborg taget Selskabet 25. oktober 2018 ApS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 30.10.2018. Selskabet har drevet virksomhed fra adressen Over Jerstalvej 241, 6534 Agerskov. Kurator er advokat Per Buttenschøn, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 09.01.2019. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Sønderborg, den 09.01.2019.