Selskabet af 08-01-2019 A/S (tidl. Skamby Multisite A/S)

Firmanavn:     Selskabet af 08-01-2019 A/S (tidl. Skamby Multisite A/S)
CVR-nr.:     30084705
Adresse:     Sandvad 9
Postnr & by:     5471 Søndersø
Dekretdato     9.1.2019
Statstidendedato     11.1.2019
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Odense Retskreds

Kurator

Søren Christensen Volder
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
72270000
scv@bechbruun.com
www.bechbruun.com

Statstidende

Ved dekret af 20190109 har Skifteretten i Odense taget Selskabet af 08-01-2019 A/S (tidl. Skamby Multisite A/S) under konkursbehandling efter begæring modtaget den 07.01.2019. Selskabet har drevet virksomhed fra adressen Sandvad 9, 5471 Søndersø. Kurator er advokat Søren Christensen Volder, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 09.01.2019. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Odense, den 09.01.2019.