Helle Nielsen

Firmanavn:     Helle Nielsen
CVR-nr.:     25945921
Adresse:     Hvenekildeløkken 408
Postnr & by:     5240 Odense NØ
Dekretdato     9.1.2019
Statstidendedato     11.1.2019
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Odense Retskreds

Kurator

Stefan Nielsen
Kongensgade 58
6700 Esbjerg
79125455
sn@tblaw.dk
www.tblaw.dk

Statstidende

Ved dekret af 20190109 har Skifteretten i Odense taget Helle Nielsen under konkursbehandling efter begæring modtaget den 17.12.2018. Helle Nielsen har drevet virksomheden Center Kiosken/Pitten Helle Nielsen, Hvenekildeløkken 408, 5240 Odense NØ, CVR-nr. 25945921. Kurator er advokat Stefan Nielsen, Kongensgade 58, 6700 Esbjerg. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 09.01.2019. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Odense, den 09.01.2019.