Oem Product IVS

Firmanavn:     Oem Product IVS
CVR-nr.:     36071273
Adresse:     Margrethevej 35
Postnr & by:     7700 Thisted
Dekretdato     9.1.2019
Statstidendedato     11.1.2019
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Holstebro Retskreds

Kurator

Bjarne Rosbjerg Korsgaard
Hjaltesvej 14
7500 Holstebro
97422900
bk@advokathuset.dk
www.advokathuset.dk

Statstidende

Ved dekret af 20190109 har Skifteretten i Holstebro taget Oem Product IVS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 08.01.2019. Kurator er advokat Bjarne Rosbjerg Korsgaard, Hjaltesvej 14, 7500 Holstebro. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 09.01.2019. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Holstebro, den 09.01.2019.