At-Bo Furniture A/S

Firmanavn:     At-Bo Furniture A/S
CVR-nr.:     36400102
Adresse:     Industrivænget 8
Postnr & by:     4622 Havdrup
Dekretdato     10.1.2019
Statstidendedato     12.1.2019
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Roskilde Retskreds

Kurator

Nicolai Christen Dyhr
Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup
33344000
ndy@horten.dk
www.horten.dk

Statstidende

Ved dekret af 20190110 har Skifteretten i Roskilde taget At-Bo Furniture A/S under konkursbehandling efter begæring modtaget den 04.01.2019. Kurator er advokat Nicolai Christen Dyhr, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 10.01.2019. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Roskilde, den 10.01.2019.