Kenneth Reedtz Christiansen

Firmanavn:     Kenneth Reedtz Christiansen
CVR-nr.:     21929786
Adresse:     H C Andersens Vej 14
Postnr & by:     2690 Karlslunde
Dekretdato     10.1.2019
Statstidendedato     12.1.2019
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Roskilde Retskreds

Kurator

Brian Hebel Andersen
Torvet 6 2
4100 Ringsted
57613132
bha@advokatfirmaet-svendsen.dk
www.advokatfirmaet-svendsen.dk

Statstidende

Ved dekret af 20190110 har Skifteretten i Roskilde taget Kenneth Reedtz Christiansen under konkursbehandling efter begæring modtaget den 01.11.2018. Kenneth Reedtz Christiansen har drevet virksomheden Renas v/ Kenneth Christiansen, Fløjterupvej 6, 4030 Tune, CVR-nr. 21929786. Kurator er advokat Brian Hebel Andersen, Torvet 6, 2., 4100 Ringsted. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 10.01.2019. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Roskilde, den 10.01.2019.