Jan Stenholt Rasmussen

Firmanavn:     Jan Stenholt Rasmussen
CVR-nr.:     21808393
Adresse:     Frederiksdalvej 37
Postnr & by:     8620 Kjellerup
Dekretdato     10.1.2019
Statstidendedato     12.1.2019
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Viborg Retskreds

Kurator

Birgitte Jørgensen
Lundborgvej 18
8800 Viborg
88919191
bij@dahllaw.dk
www.dahllaw.dk

Statstidende

Ved dekret af 20190110 har Skifteretten i Viborg taget Jan Stenholt Rasmussen under konkursbehandling efter begæring modtaget den 21.12.2018. Jan Stenholt Rasmussen har drevet virksomheden Jan Stenholt Rasmussen, Frederiksdalvej 37, 8620 Kjellerup, CVR-nr. 21808393. Kurator er advokat Birgitte Jørgensen, Lundborgvej 18, 8800 Viborg. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 10.01.2019. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Viborg, den 10.01.2019.