Hvidbjerg Murerforretning ApS

Firmanavn:     Hvidbjerg Murerforretning ApS
CVR-nr.:     30487176
Adresse:     Agerøvej 9B
Postnr & by:     7960 Karby
Dekretdato     10.1.2019
Statstidendedato     12.1.2019
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Holstebro Retskreds

Kurator

Lars Kopp
Resenvej 83
7800 Skive
97522722
lk@advokathuset.dk
www.advokathuset.dk

Statstidende

Ved dekret af 20190110 har Skifteretten i Holstebro taget Hvidbjerg Murerforretning ApS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 13.12.2018. Selskabet har hjemsted i Morsø Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Agerøvej 9B, 7960 Karby. Kurator er advokat Lars Kopp, Resenvej 83, 7800 Skive. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 10.01.2019. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Holstebro, den 10.01.2019.