BB176-121218 S/I (tidl. Velling Koller S/I)

Firmanavn:     BB176-121218 S/I (tidl. Velling Koller S/I)
CVR-nr.:     35151311
Adresse:     Skærbækvej 3
Postnr & by:     8600 Silkeborg
Dekretdato     10.1.2019
Statstidendedato     12.1.2019
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Viborg Retskreds

Kurator

Birgitte Jørgensen
Lundborgvej 18
8800 Viborg
88919191
bij@dahllaw.dk
www.dahllaw.dk

Statstidende

Ved dekret af 20190110 har Skifteretten i Viborg taget BB176-121218 S/I (tidl. Velling Koller S/I) under konkursbehandling efter begæring modtaget den 03.01.2019. Kurator er advokat Birgitte Jørgensen, Lundborgvej 18, 8800 Viborg. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 10.01.2019. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Viborg, den 10.01.2019.