Preben Rasmussen

Firmanavn:     Preben Rasmussen
CVR-nr.:     12001487
Adresse:     Knorborgvej 6
Postnr & by:     6100 Haderslev
Dekretdato     10.1.2019
Statstidendedato     12.1.2019
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Sønderborg Retskreds

Kurator

Jan Bruun Jørgensen
Jernbanegade 31
6000 Kolding
76222222
jbj@andersen-partners.dk
www.andersen-partners.dk

Statstidende

Ved dekret af 20190110 har Skifteretten i Sønderborg taget Preben Rasmussen under konkursbehandling efter begæring modtaget den 09.01.2019. Preben Rasmussen har drevet virksomheden Preben Rasmussen Stokkehovedgaard, Knorborgvej 6, 6100 Haderslev, CVR-nr. 12001487. Kurator er advokat Jan Bruun Jørgensen, Jernbanegade 31, 6000 Kolding. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 10.01.2019. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Sønderborg, den 10.01.2019.