Fonefix Bilka IVS

Firmanavn:     Fonefix Bilka IVS
CVR-nr.:     38720562
Adresse:     Rugvang 36
Postnr & by:     5210 Odense NV
Dekretdato     10.1.2019
Statstidendedato     12.1.2019
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Odense Retskreds

Kurator

Morten Elbrønd
Englandsgade 25
5000 Odense C
63142020
me@focus-advokater.dk
www.focus-advokater.dk

Statstidende

Ved dekret af 20190110 har Skifteretten i Odense taget Fonefix Bilka IVS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 17.12.2018. Selskabet har hjemsted i Odense Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Rugvang 36, 5210 Odense NV. Kurator er advokat Morten Elbrønd, Englandsgade 25, 5000 Odense C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 10.01.2019. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Odense, den 10.01.2019.