Slagter Lund Øko ApS

Firmanavn:     Slagter Lund Øko ApS
CVR-nr.:     38324594
Adresse:     Vinkelvej 21
Postnr & by:     5290 Marslev
Dekretdato     13.5.2019
Statstidendedato     15.5.2019
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Odense Retskreds

Kurator

Malene Raunholt
Hunderupvej 71
Postboks 1311
5230 Odense M
63134444
mar@kielberg.com
www.kielberg.com

Statstidende

Ved dekret af 20190513 har Skifteretten i Odense taget Slagter Lund Øko ApS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 08.05.2019. Selskabet har hjemsted har drevet virksomhed fra adressen Vinkelvej 21, 5290 Marslev. Kurator er advokat Malene Raunholt, Hunderupvej 71, 5230 Odense M. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 13.05.2019. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Odense, den 13.05.2019.