Mohammed Ali Muter Al-Badri

Firmanavn:     Mohammed Ali Muter Al-Badri
CVR-nr.:     28523874
Adresse:     Lærkeparken 132 2 tv.
Postnr & by:     5240 Odense NØ
Dekretdato     14.5.2019
Statstidendedato     16.5.2019
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Odense Retskreds

Kurator

Jens Jacob Dühr
Vestergade 43 , 1.
5000 Odense C
79306080
jjd@ideal-law.dk
www.ideal-law.dk

Statstidende

Ved dekret af 20190514 har Skifteretten i Odense taget Mohammed Ali Muter Al-Badri under konkursbehandling efter begæring modtaget den 06.05.2019. Mohammed Ali Muter Al-Badri har drevet virksomheden Skibhus Frisør v/Mohammed Ali Muter Al-Badri, Skibhusvej 59, 5000 Odense C, CVR-nr. 28523874. Kurator er advokat Jens Jacob Dühr, Vestergade 43, 1., 5000 Odense C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 14.05.2019. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Odense, den 14.05.2019.