Anders Madsen

Firmanavn:     Anders Madsen
CVR-nr.:     10573491
Adresse:     Marienborgvej 1
Postnr & by:     8961 Allingåbro
Dekretdato     14.5.2019
Statstidendedato     16.5.2019
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Randers Retskreds

Kurator

John Sommer Schmidt
Silkeborgvej 2
8000 Aarhus C
86207500
jss@gorrissenfederspiel.com
www.gorrissenfederspiel.com

Statstidende

Ved dekret af 20190514 har Skifteretten i Randers taget Anders Madsen under konkursbehandling efter begæring modtaget den 16.04.2019. Anders Madsen har drevet virksomheden Anders Madsen v/Anders Madsen, Marienborgvej 1, 8961 Allingåbro, CVR-nr. 10573491. Kurator er advokat John Sommer Schmidt, Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 14.05.2019. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Randers, den 14.05.2019.