Jesper Stenholt Fisker

Firmanavn:     Jesper Stenholt Fisker
CVR-nr.:     34387303
Adresse:     Hviddingvej 43
Postnr & by:     8990 Fårup
Dekretdato     14.5.2019
Statstidendedato     16.5.2019
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Randers Retskreds

Kurator

Lars Grøngaard
Silkeborgvej 2
8000 Aarhus C
86207500
lg@gorrissenfederspiel.com
www.gorrissenfederspiel.com

Statstidende

Ved dekret af 20190514 har Skifteretten i Randers taget Jesper Stenholt Fisker under konkursbehandling efter begæring modtaget den 10.04.2019. Jesper Stenholt Fisker har drevet virksomheden Jesper Fisker v/ Jesper Stenholt Fisker, Hviddingvej 43, 8990 Fårup, CVR-nr. 34387303. Kurator er advokat Lars Grøngaard, Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 14.05.2019. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Randers, den 14.05.2019.