SKS Bornholm ApS under tvangsopløsning

Firmanavn:     SKS Bornholm ApS under tvangsopløsning
CVR-nr.:     33254385
Adresse:     Store Torvegade 34 st
Postnr & by:     3700 Rønne
Dekretdato     13.5.2019
Statstidendedato     16.5.2019
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Bornholm Retskreds

Kurator

Boris Frederiksen
Åboulevarden 49, 1.
8000 Århus C

Statstidende

Ved dekret af 20190513 har Skifteretten på Bornholm taget SKS Bornholm ApS under tvangsopløsning under konkursbehandling efter begæring modtaget den 07.05.2019. Selskabet har hjemsted i Bornholms Regionskommune og har drevet virksomhed fra adressen Store Torvegade 34, st., 3700 Rønne. Tidligere under navnet Gopublish ApS fra adressen c/o Patchwork Group,Visbygade 16, 2100 København Ø. Kurator er advokat Boris Frederiksen, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 13.05.2019. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten på Bornholm, den 13.05.2019.