Mette Clausen

Firmanavn:     Mette Clausen
CVR-nr.:     29575304
Adresse:     Tårnvej 285 2
Postnr & by:     2610 Rødovre
Dekretdato     13.5.2019
Statstidendedato     16.5.2019
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Boris K. Frederiksen
Vester Farimagsgade 23
1606 København V
33152010
bor@kammeradvokaten.dk
www.kammeradvokaten.dk

Statstidende

Ved dekret af 20190513 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Mette Clausen under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 21.03.2019. Mette Clausen har drevet virksomheden kaffenbaren, Rødovrevej 302, st., 2610 Rødovre, CVR-nr. 29575304. Som kurator er udpeget advokat Boris K. Frederiksen, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 14.05.2019.