UAB "Dastegada"

Firmanavn:     UAB "Dastegada"
CVR-nr.:     34640416
Adresse:     Vester Vittrupvej 123
Postnr & by:     9480 Løkken
Dekretdato     14.5.2019
Statstidendedato     16.5.2019
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Hjørring Retskreds

Kurator

Erik Bo Sørensen
Amtmandstoften 3
9800 Hjørring
98922911
advokaterne@amtmandstoften.dk
www.advotoft.dk

Statstidende

Ved dekret af 20190514 har Skifteretten i Hjørring taget UAB "Dastegada" under konkursbehandling efter begæring modtaget den 24.04.2019. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Vester Vittrupvej 123, 9480 Løkken. Kurator er advokat Erik Bo Sørensen, Amtmandstoften 3, 9800 Hjørring. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 14.05.2019. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Hjørring, den 14.05.2019.