Selskabet af 17.8.2015 IVS (tidl. Carlos'Kitsch'en IVS)

Firmanavn:     Selskabet af 17.8.2015 IVS (tidl. Carlos'Kitsch'en IVS)
CVR-nr.:     37038474
Adresse:     Møllergade 29
Postnr & by:     5700 Svendborg
Dekretdato     13.5.2019
Statstidendedato     16.5.2019
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Svendborg Retskreds

Kurator

Stefan Nielsen
Kongensgade 58
6700 Esbjerg
79125455
sn@tblaw.dk
www.tblaw.dk

Statstidende

Ved dekret af 20190513 har Skifteretten i Svendborg taget Selskabet af 17.8.2015 IVS (tidl. Carlos''Kitsch''en IVS) under konkursbehandling efter begæring modtaget den 07.05.2019. Selskabet har hjemsted i Svendborg Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Møllergade 29, 5700 Svendborg. Kurator er advokat Stefan Nielsen, Kongensgade 58, 6700 Esbjerg. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 13.05.2019. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Svendborg, den 13.05.2019.