Bindslev Hotel IVS

Firmanavn:     Bindslev Hotel IVS
CVR-nr.:     40093788
Adresse:     Nørrebro 15
Postnr & by:     9881 Bindslev
Dekretdato     14.5.2019
Statstidendedato     16.5.2019
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Hjørring Retskreds

Kurator

Jens Henrik Bech
Amtmandstoften 3
9800 Hjørring
98922911
jb@amtmandstoften.dk
www.advotoft.dk

Statstidende

Ved dekret af 20190514 har Skifteretten i Hjørring taget Bindslev Hotel IVS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 01.05.2019. Selskabet har hjemsted i Hjørring kommune og har drevet virksomhed fra adressen Nørrebro 15, 9881 Bindslev. Kurator er advokat Jens Henrik Bech, Amtmandstoften 3, 9800 Hjørring. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 14.05.2019. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Hjørring, den 14.05.2019.