Jesper Juhl Hansen

Firmanavn:     Jesper Juhl Hansen
CVR-nr.:     29701083
Adresse:     Roesskovsvej 32G 1 -8
Postnr & by:     5200 Odense V
Dekretdato     13.5.2019
Statstidendedato     15.5.2019
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Odense Retskreds

Kurator

Rikke Licht Bøtcher
Jernbanegade 31
6000 Kolding
76222222
rlb@andersen-partners.dk
www.andersen-partners.dk

Statstidende

Ved dekret af 20190513 har Skifteretten i Odense taget Jesper Juhl Hansen under konkursbehandling efter begæring modtaget den 02.05.2019. Jesper Juhl Hansen har drevet virksomheden Digital Creations, Roesskovsvej 32G, 5200 Odense V, CVR-nr. 29701083. Kurator er advokat Rikke Licht Bøtcher, Jernbanegade 31, 6000 Kolding. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 13.05.2019. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Odense, den 13.05.2019.