Maddeline Holding IVS

Firmanavn:     Maddeline Holding IVS
CVR-nr.:     38353616
Adresse:     Romervej 58
Postnr & by:     8600 Silkeborg
Dekretdato     6.6.2019
Statstidendedato     8.6.2019
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Viborg Retskreds

Kurator

Lars Vindfeldt Skals
Torvet 1 A
8600 Silkeborg
33603000
lvs@advokatkompagniet.dk

Statstidende

Ved dekret af 20190606 har Skifteretten i Viborg taget Maddeline Holding IVS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 13.05.2019. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Romervej 58, 8600 Silkeborg. Kurator er advokat Lars Vindfeldt Skals, Torvet 1A, 8600 Silkeborg. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 06.06.2019. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Viborg, den 06.06.2019