Mircea-Andrei Costea

Firmanavn:     Mircea-Andrei Costea
CVR-nr.:     33404492
Adresse:     Egeparken 84
Postnr & by:     2980 Kokkedal
Dekretdato     6.6.2019
Statstidendedato     8.6.2019
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Helsingør Retskreds

Kurator

Jens Gottlieb
Strandgade 51
3000 Helsingør
49212121
jego@advodan.dk
www.advokaterne-strandgade51.dk

Statstidende

Ved dekret af 20190606 har Skifteretten i Helsingør taget Mircea-Andrei Costea under konkursbehandling efter begæring modtaget den 16.05.2019. Mircea-Andrei Costea har drevet virksomheden Mircea-Andrei Costea, Egeparken 84, 2980 Kokkedal, CVR-nr. 33404492. Kurator er advokat Jens Gottlieb, Strandgade 51, 3000 Helsingør. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 06.06.2019. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Helsingør, den 06.06.2019.