Inomega3 ApS

Firmanavn:     Inomega3 ApS
CVR-nr.:     34450137
Adresse:     Industrivej 21
Postnr & by:     7171 Uldum
Dekretdato     6.6.2019
Statstidendedato     8.6.2019
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Horsens Retskreds

Kurator

Martin Høj Lauridsen
Emil Møllers Gade 41 1
8700 Horsens
70101330
mhl@advokatgruppen.dk
www.advokatgruppen.dk

Statstidende

Ved dekret af 20190606 har Skifteretten i Horsens taget Inomega3 ApS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 24.05.2019. Kurator er advokat Martin Høj Lauridsen, Emil Møllers Gade 41, 1., 8700 Horsens. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 06.06.2019. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Horsens, den 06.06.2019.