Sven Sten Jespersen

Firmanavn:     Sven Sten Jespersen
CVR-nr.:     34500207
Adresse:     Brundbyvej 21
Postnr & by:     8305 Samsø
Dekretdato     6.6.2019
Statstidendedato     8.6.2019
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     (Ikke angivet)

Kurator

Lars Grøngaard
Silkeborgvej 2
8000 Aarhus C
86207500
lg@gorrissenfederspiel.com
www.gorrissenfederspiel.com

Statstidende

Ved dekret af 20190606 har Skifteretten i Aarhus taget Sven Sten Jespersen under konkursbehandling efter begæring modtaget den 29.04.2019. Sven Sten Jespersen har drevet virksomheden Svend Sten Jespersen, Alstrupvej 11, 8305 Samsø, CVR-nr. 34500207. Kurator er advokat Lars Grøngaard, Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 06.06.2019. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Aarhus, den 06.06.2019.