O.P. Stålbyg ApS

Firmanavn:     O.P. Stålbyg ApS
CVR-nr.:     37682993
Adresse:     Kastaniealle 13 st tv.
Postnr & by:     9500 Hobro
Dekretdato     6.6.2019
Statstidendedato     8.6.2019
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Aalborg Retskreds

Kurator

Flemming Bastholm
Frederiks Plads 36
8000 Aarhus C
33344040
fba@horten.dk
www.horten.dk

Statstidende

Ved dekret af 20190606 har Skifteretten i Aalborg taget O.P. Stålbyg ApS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 22.05.2019. Selskabet har hjemsted i Mariagerfjord Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Kastaniealle 13, st. tv., 9500 Hobro. Kurator er advokat Flemming Bastholm, Frederiks Plads 36, 8000 Aarhus C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 06.06.2019. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Aalborg, den 06.06.2019.