Room8 Viborg ApS

Firmanavn:     Room8 Viborg ApS
CVR-nr.:     39866145
Adresse:     Sct. Mathias Gade 48A st
Postnr & by:     8800 Viborg
Dekretdato     6.6.2019
Statstidendedato     8.6.2019
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Viborg Retskreds

Kurator

Lars Lunau Bentsen
Mindet 2
8000 Aarhus C
86132800
lb@innova-law.com
www.innova-law.com

Statstidende

Ved dekret af 20190606 har Skifteretten i Viborg taget Room8 Viborg ApS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 23.05.2019. Kurator er advokat Lars Lunau Bentsen, Mindet 2, 8000 Aarhus C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 06.06.2019. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Viborg, den 06.06.2019.