TOP Holding Invest under frivillig likvidation

Firmanavn:     TOP Holding Invest under frivillig likvidation
CVR-nr.:     39453185
Adresse:     Englandsgade 25 4
Postnr & by:     5000 Odense C
Dekretdato     6.6.2019
Statstidendedato     8.6.2019
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Odense Retskreds

Kurator

Morten Elbrønd
Englandsgade 25
5000 Odense C
63142020
me@focus-advokater.dk
www.focus-advokater.dk

Statstidende

Ved dekret af 20190606 har Skifteretten i Odense taget TOP Holding Invest under frivillig likvidation under konkursbehandling efter begæring modtaget den 24.05.2019. Kurator er advokat Morten Elbrønd, Englandsgade 25, 5000 Odense C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 06.06.2019. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Odense, den 06.06.2019.