Jørgen Poulsen

Firmanavn:     Jørgen Poulsen
CVR-nr.:     26283205
Adresse:     Dannebrogsgade 22A st
Postnr & by:     8800 Viborg
Dekretdato     6.6.2019
Statstidendedato     8.6.2019
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Viborg Retskreds

Kurator

Henrik Ejlersen
Gothersgade 2
8800 Viborg
70300500
hee@lou.dk
www.lou.dk

Statstidende

Ved dekret af 20190606 har Skiftretten i Viborg taget Jørgen Poulsen under konkursbehandling efter begæring modtaget den 16.05.2019. Jørgen Poulsen har drevet virksomheden www omfugninger.dk, Dannebrogsgade 22A, st., 8800 Viborg, CVR-nr. 26283205. Kurator er advokat Henrik Ejlersen, Gothersgade 2, 8800 Viborg. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 06.06.2019. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Viborg, den 06.06.2019.