Center Automater ApS

Firmanavn:     Center Automater ApS
CVR-nr.:     19448134
Adresse:     Elsenbakken 15
Postnr & by:     3600 Frederikssund
Dekretdato     6.6.2019
Statstidendedato     8.6.2019
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Hillerød Retskreds

Kurator

Jens R. Andersen
Torvet 4 B 1
3300 Frederiksværk
47760090
advokat@j-andersen.dk

Statstidende

Ved dekret af 20190606 har Skifteretten i Hillerød taget Center Automater ApS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 09.05.2019. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Elsenbakken 15, 3600 Frederikssund. Kurator er advokat Jens R. Andersen, Torvet 4B, 1., 3300 Frederiksværk. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 06.06.2019. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Hillerød, den 06.06.2019.