Denis René Rathe

Firmanavn:     Denis René Rathe
CVR-nr.:     35138242
Adresse:     Dybbøl 7C 2 tv.
Postnr & by:     8240 Risskov
Dekretdato     7.6.2019
Statstidendedato     12.6.2019
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     (Ikke angivet)

Kurator

Anders Ole Bendtsen
Ved Vesterport 6 2
1612 København V
82309000
anb@lindlaw.dk

Statstidende

Ved dekret af 20190607 har Skifteretten i Aarhus taget Denis René Rathe under konkursbehandling efter begæring modtaget den 22.05.2019. Denis René Rathe har drevet virksomheden D.R.R - Opsyn, Dybbølvej 7C, 2. tv, 8240 Risskov, CVR-nr. 35138242. Kurator er advokat Anders Ole Bendtsen, Ved Vesterport 6, 2., 1612 København V. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 07.06.2019. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Aarhus, den 07.06.2019.