DM Murerservice & Construction IVS

Firmanavn:     DM Murerservice & Construction IVS
CVR-nr.:     39905140
Adresse:     Sandholmen 2
Postnr & by:     3630 Jægerspris
Dekretdato     7.6.2019
Statstidendedato     12.6.2019
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Hillerød Retskreds

Kurator

Albert Juul Digens
Ny Østergade 3
1101 København K
70255770
ajd@aumento.dk
www.aumento.dk/ajd

Statstidende

Ved dekret af 20190607 har Skifteretten i Hillerød taget DM Murerservice & Construction IVS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 07.06.2019. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Sandholmen 2, 3630 Jægerspris. Kurator er advokat Albert Juul Digens, Ny Østergade 3, 1101 København K. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 07.06.2019. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Hillerød, den 07.06.2019.