Børkops Sandwichbar IVS under likvidation

Firmanavn:     Børkops Sandwichbar IVS under likvidation
CVR-nr.:     38305573
Adresse:     Ny Boder 5B
Postnr & by:     7080 Børkop
Dekretdato     7.6.2019
Statstidendedato     12.6.2019
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Kolding Retskreds

Kurator

Mads Danielsen
Damhaven 5 B 1
7100 Vejle
75724100
md@codexlaw.dk
www.codexlaw.dk

Statstidende

Ved dekret af 20190607 har Skifteretten i Kolding taget Børkops Sandwichbar IVS under likvidation under konkursbehandling efter begæring modtaget den 01.04.2019. Kurator er advokat Mads Danielsen, Damhaven 5B, 1., 7100 Vejle. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 07.06.2019. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Kolding, den 07.06.2019.