Restaurant M Randers ApS

Firmanavn:     Restaurant M Randers ApS
CVR-nr.:     38626930
Adresse:     Himmelbovej 22
Postnr & by:     8920 Randers C
Dekretdato     7.6.2019
Statstidendedato     12.6.2019
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Randers Retskreds

Kurator

Per Buttenschøn
Hack Kampmanns Plads 2
8000 Aarhus C
33340000
per.buttenschoen@dlapiper.com
www.dlapiper.com

Statstidende

Ved dekret af 20190607 har Skifteretten i Randers taget Restaurant M Randers ApS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 03.05.2019. Selskabet har hjemsted i Randers Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Himmelbovej 22, 8920 Randers NV. Kurator er advokat Per Buttenschøn, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 07.06.2019. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Randers, den 07.06.2019.