Navinord ApS

Firmanavn:     Navinord ApS
CVR-nr.:     38554131
Adresse:     Horsens Kirkevej 25
Postnr & by:     9310 Vodskov
Dekretdato     6.6.2019
Statstidendedato     12.6.2019
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Aalborg Retskreds

Kurator

Torben Korsager Andersen
Mariane Thomsens Gade 1 C 8
8000 Aarhus C
87343434
tk@interlex.dk
www.interlex.dk

Statstidende

Ved dekret af 20190606 har Skifteretten i Aalborg taget Navinord ApS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 27.05.2019. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Horsens Kirkevej 25, 9310 Vodskov. Kurator er advokat Torben Korsager Andersen, Mariane Thomsens Gade 1C, 8., 8000 Aarhus C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 06.06.2019. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Aalborg, den 06.06.2019.