Lars Jager Madsen

Firmanavn:     Lars Jager Madsen
CVR-nr.:     26805503
Adresse:     Lykkebjergvej 60
Postnr & by:     6800 Varde
Dekretdato     1.7.2019
Statstidendedato     3.7.2019
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Esbjerg Retskreds

Kurator

Anders Tourlin Kolte
Klinkbjerg 1
6200 Åbenrå
74621516
atk@advfink.dk

Statstidende

Ved dekret af 20190701 har Skifteretten i Esbjerg taget Lars Jager Madsen under konkursbehandling efter begæring modtaget den 28.06.2019. Lars Jager Madsen har drevet landbrugsvirksomhed med mælkeproduktion fra Jagergården, Lykkebjergvej 60, 6800 Varde, CVR-nr. 26805503. Kurator er advokat Anders Tourlin Kolte, Klinkbjerg 1, 6200 Aabenraa. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr.01.07.2019. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Esbjerg, den 01.07.2019.