Selskabet 20.09.2019 A/S (tidligere SC Sound A/S)

Firmanavn:     Selskabet 20.09.2019 A/S (tidligere SC Sound A/S)
CVR-nr.:     52982510
Adresse:     Dalgas Alle 15
Postnr & by:     6600 Vejen
Dekretdato     23.9.2019
Statstidendedato     25.9.2019
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Esbjerg Retskreds

Kurator

Dan B. Larsen
Dokken 10
6700 Esbjerg
88919191
dbl@dahllaw.dk
www.dahllaw.dk

Statstidende

Ved dekret af 20190923 har Skifteretten i Esbjerg taget Selskabet 20.09.2019 A/S (tidligere SC Sound A/S) under konkursbehandling efter begæring modtaget den 05.09.2019. Selskabet har hjemsted i Vejen Kommune og har drevet virksomhed under navnet SC Sound A/S med en gros salg af musikudstyr fra adressen Dalgas Alle 15, 6600 Vejen. Kurator er advokat Dan B. Larsen, Dokken 10, 6700 Esbjerg. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 23.09.2019. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Esbjerg, den 23.09.2019.